نویسنده = رضا آقایاری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر استفاده از توف سبز شاهین دژ بر مشخصات مکانیکی بتن های غلتکی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 97-111

صادق دردائی؛ رضا آقایاری؛ بابک نیک نیا