نویسنده = بهروز احمدی ندوشن
1. بررسی تاثیر عملکرد تنش پوسته‌ها با استفاده از تئوری فنر معادل در بهینه سازی سوله‌های قوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1396

افسانه شاه پوری ارانی؛ بهروز احمدی ندوشن؛ حسینعلی رحیمی بندر آبادی


2. بررسی عملکرد الگوریتم فراکاوشی ژنتیک پارتو نیچ در ارزیابی آسیب سازه ها

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 179-194

میلاد جهانگیری؛ بهروز احمدی ندوشن


4. بررسی تاثیر آجرچینی بر روی مقاومت برشی دیوار مصالح بنایی در مقیاس مزو

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 30-41

معصومه سپهری نیا؛ حسینعلی رحیمی بندرآبادی؛ بهروز احمدی ندوشن