نویسنده = عالیه کاظمی
تعداد مقالات: 1
1. مدل ارزیابی پیچیدگی پروژه‌های ساخت‌ و ساز بزرگ در ایران - رویکرد ANP فازی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 101-112

عالیه کاظمی؛ سپیده افشاری