نویسنده = نوید سیاه پلو
تعداد مقالات: 8
1. ارزیابی اثر مؤلفه افقی و قائم زلزله بر عملکرد لرزه ای قاب خمشی سوله های با دهانه عریض مستقر بر بسترصلب و انعطاف پذیر بکمک تحلیل IDA

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1396

محمد ملکی زاده؛ علی اکبر پیراسته؛ نوید سیاه پلو


2. استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌سازی ازدحام ذرات و شبیه سازی تبرید در برآورد ضریب رفتار سازه‌ فولادی با مهاربندی واگرا تحت زلزله‌های حوزه نزدیک گسل پالسگونه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1399

سیدعبدالنبی رضوی؛ نوید سیاه پلو؛ مهدی مهدوی عادلی


3. مطالعه تأثیر پارامترهای هندسه تیر پیوند برشی پیچی قابل تعویض با اتصال به جان در برابر بارگذاری چرخه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1399

نوید سیاه پلو؛ نصره سوینی