نویسنده = حسین‌علی رهدار
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی های بتن فوق توانمند و رفتار ترک‌خوردگی نمونه های کششی بتن مسلح

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 42-58

حسین‌علی رهدار؛ منصور قلعه نوی