2. ارزیابی عوامل موثر بر ظرفیت باربری نشست گروه شمع مرکب تحت بار قائم

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 5-12

سعید غفارپور جهرمی؛ نوید اسماعیلی


3. ارزیابی آسیب پذیری سازه های فولادی با دیوار برشی فولادی جدار نازک بر اساس توسعه منحنی های شکنندگی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 5-20

محسن گرامی؛ سعید غفاری؛ امیرمهدی حیدری تفرشی


5. مطالعه آزمایشگاهی و صحرایی عملکرد شمع های پیچی در خاک ماسه ای

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 5-15

سید فرهاد نبی زاده؛ عسکر جانعلی زاده


9. تأثیر آب مغناطیسی و پوزولان‌های مختلف بر خواص بتن تازه و سخت شده خودتراکم

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 5-19

مجید قلهکی؛ علی خیرالدین؛ محمد حج فروش


10. تاثیر اثر حذف ستون در خرابی پیش‌رونده بر عملکرد لرزه‌ای سازه‌های فولادی دوگانه

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 5-27

سیروس غلامپور دهکی؛ جواد واثقی امیری؛ علی ناصری؛ سینا رضایی


11. بررسی تراز پایه در ساختمان‌های مختلف و عوامل موثر بر آن

دوره 4، شماره ویژه 1، تابستان 1396، صفحه 5-16

محسن تهرانی زاده؛ محمد صادق برخورداری؛ سید وحید سپهر موسوی


12. مطالعه اثر میرایی و شکل‌پذیری تغییرمکانی سازه بر طیف انرژی ورودی زلزله

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 5-21

رضا وهدانی؛ محسن گرامی؛ محمد علی واثقی نیا


13. پهنه‌بندی آسیب‌پذیری لرزه‌ای مناطق شهری با در نظر داشتن تأثیر وضعیت کالبدی به کمک تئوری منطق فازی: مطالعه‌ی موردی منطقه‌ی 7 تهران

دوره 5، شماره ویژه 3، پاییز 1397، صفحه 5-15

آزاده قدیمی حمزه کلایی؛ غلامرضا قدرتی امیری؛ علیرضا قراگوزلو؛ علیرضا وفایی نژاد؛ علی زارع حسین زاده


14. بررسی تاثیر مقدار اصطکاک بین هسته فلزی و بتن محصورکننده در عملکرد لرزه ای مهاربندهای کمانش ناپذیر

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 5-22

محمودرضا شیراوند؛ آیدین شمسی؛ امیر خرمی نژاد


15. شناسایی معیارهای انتخاب پیمانکاران جزء در شرکت های پیمانکاری ساختمانی با رویکرد نوین استفاده از مدل کانو

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 19-29

امید عباسی؛ حمیدرضا عباسیان جهرمی؛ فرهاد نوروزیان


16. بررسی میدانی تأثیر صفحات لاستیکی زیر تراورس در مقاومت جانبی خطوط راه آهن

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 14-26

آرمین منیر عباسی؛ اسماعیل شاهرخی نسب؛ جبارعلی ذاکری


17. ارزیابی خطرپذیری لرزه ای شهرکرد

دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 19-26

سید علی رضویان امرئی؛ غلامرضا قدرتی امیری؛ صفدر زینلی راستابی


18. بررسی رفتار ساختمان های بلند دارای هسته بتن مسلح با امکان مفصل دوگانه

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 19-33

حمید بیرقی؛ علی خیرالدین؛ محمد علی کافی


20. ارزیابی لرزه‌ای و انتخاب جانمایی بهینه میراگر اصطکاکی سیلندری در سازه‌های فلزی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 18-30

حمید میرزائی‌فرد؛ مسعود میرطاهری


22. مدل سازی غیر خطی دیوار مصالح بنایی غیر مسلح تحت بار داخل صفحه و بررسی اثر پارامترهای مختلف در رفتار آن

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 21-34

امیرحسین کریمی؛ محمد سعید کریمی؛ علی خیرالدین؛ عبدالعظیم امیرشاه کرمی


23. اثر اندرکنش خاک و سازه بر ارزیابی عملکرد شاخص خرابی تجمعی انرژی در قاب های بتن مسلح

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 16-29

رضا وهدانی؛ مجید بیطرفان؛ محمد ایمان خداکرمی


24. بررسی آزمایشگاهی و مدل سازی عددی رفتار غیرخطی دیوارهای مصالح بنایی تحت بار چرخه ای داخل صفحه با در نظر گرفتن اثر چیدمان آجرچینی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 19-32

امیر حسین کریمی؛ محمد سعید کریمی؛ علی خیرالدین؛ عبدالعظیم امیرشاه کرمی